Maidir Linne

Bhunaigh an Rialtas Coiste Ramsar Bogaigh na hÉireann chun cabhrú le hÉirinn a riachtanais a chomhlíonadh mar shínitheoir le Coinbhinsiún Ramsar.. Is grúpa forleathan ionadaíoch muid, a bunaíodh chun cabhrú le cosaint, le léirthuiscint agus le tuiscint ar bhogaigh in Éirinn agus chun feidhmiú an Choinbhinsiúin seo a chur chun cinn. Téigh i dteagmháil linn le haon tuairimí nó ceisteanna.