Sraith Físeán Bogaigh na hÉireann

Chun Lá Domhanda na mBogach 2021 agus 50 bliain a cheiliúradh ó síníodh Coinbhinsiún Ramsar tá ríméad orainn SRAITH FÍSEÁN BOGAIGH NA HÉIREANN a sheoladh. Tá an tsraith seacht bhfíseán seo léirithe ag an IRWC le tacaíocht ón OPW, ón EPA agus ón NPWS. Seolfar físeáin nua gach mí.

Bhí an físeán Eanach Bhaile Pholaird maoinithe go cineálta ag an EPA agus tá buíochas le Anja Murray as reacaireacht agus le Tristram Whyte as cur leis. CrowCrag Productions (Twitter@crow_crag) a léiríonn an físeán. Féach ar tuilleadh i Sraith Físeán Bogaigh na hÉireann >

 

Bhí an físeán portach Chlárach maoinithe go cineálta ag an OPW agus tá buíochas le Anja Murray as reacaireacht agus le Paul Johnston as cur leis. CrowCrag Productions (Twitter@crow_crag) a léiríonn an físeán.

Bhí físeán Bá Thrá Lí maoinithe go cineálta ag an OPW agus tá buíochas le Anja Murray as reacaireacht agus leis an Dr David McCormick, Éiceolaí, Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí, as cur leis. Is é CrowCrag Productions (Twitter@crow_crag) a léirigh an físeán, le píosaí scannáin fiadhúlra breise le caoinchead Viridiflavus.

Bhí an físeán Páirce na Cúile maoinithe go cineálta ag an OPW agus tá buíochas le Anja Murray as reacaireacht agus le Raymond Stephens, Maor Caomhnaithe NPWS, agus le Micheline Sheehy Skeffington, Éiceolaí Plandaí, as cur leis. CrowCrag Productions (Twitter@crow_crag) a léirigh an físeán, le píosaí scannáin fiadhúlra breise le caoinchead Ecofact.

Bhí físeán Anaclann Éanlaithe Fiáine Loch Garman maoinithe go cineálta ag an OPW agus tá buíochas le Anja Murray as reacaireacht agus le Dominic Berridge, Maor Caomhnaithe NPWS agus le Karin Dubsky, Éiceolaí Mara Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, as cur leis. CrowCrag Productions (Twitter@crow_crag) a léirigh an físeán, le píosaí scannáin fiadhúlra breise le caoinchead Ecofact.